Legislatie -> Regulamente Europene

-REGULAMENTUL (UE) NR. 181/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 februarie 2011

privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
(Text cu relevanță pentru SEE)

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) NR. 661/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009

privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

citeste mai mult...

-Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (Text cu relevantă pentru SEE)

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011

privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora cu privire la montarea anvelopelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport  cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare)

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 23 octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21  octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

citeste mai mult...

-REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21  octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

citeste mai mult...

Membri:

Parteneri:

reclama reclama reclama reclama reclama